salonepikin@outlook.com Telefon: +4673 423 45 44

Status i Freetown och kommande projekt

Hej!

Vi har tidigare valt att skriva på engelska men tror att alla som läser dessa inlägg är svenskar så känns enklare att skriva på svenska.

Freetown är i en så kallad ”återhämtnings-fas” efter lerfloden som dödade tusentals människor i augusti. De olika akut-boenderna som byggdes upp har nu stängts ned och det är många människor som inte har någonstans att ta vägen då det inte byggts några nya hem till dem efter att deras hem blev förstörda av lerfloden. Crespo kommer att åka ned till Freetown den 6:e december för att se hur läget är där nere och undersöka vilka behov av hjälp som finns.

Vi har även börjat planera ett kommande projekt som vi ska försöka dra igång nästa sommar. Vi har tidigare fokuserat på akut hjälp för barn i Freetown både under ebola epidemin och nu senast efter lerfloden. Vi vill fortsätta att hjälpa i akuta situationer men vill även starta projekt som ger en mer långsiktig hjälp. Crespo funderade över vad han själv saknade under sin barndom och kom fram till att han saknade ”life-skills”.  Saker så som näringslära, god hygien, sexualkunskap, könsstereotyper etc. lärs inte ut i skolan. Många viktiga ämnen pratas inte om, varken i skolan eller hemma, eftersom de är väldigt tabubelagda.

Vi vill därför starta en sommarskola där just ”life-skills” lärs ut till barn och ungdomar. När Crespo är nere i Freetown kommer han att ha en workshop tillsammans med Francis för att påbörja planeringen av denna sommarskola. Vi kommer självklart att uppdatera här när vi kommit längre i planeringen.