salonepikin@outlook.com Telefon: +4673 423 45 44

Ebola Orphans project

Projektets syfte
Syftet med detta projekt var att hjälpa barn som blivit föräldralösa till följd av Ebola.  Vi samarbetade med organisationen Conforti Community Aid Child Organisation som arbetade med att identifiera barn som förlorat sina föräldrar och gav dem psykosocialt stöd samt hjälpte dem att få ett nytt stabilt hem. Vi skickade ned en container fylld med kläder och leksaker till de barn som Conforti identifierat och stöttade även Confortis arbete ekonomiskt.

Vilka resultat uppnåddes?
Conforti identifierade 1068 barn (477 pojkar and 591 flickor) som förlorat antingen en eller båda sina föräldrar från Ebola. Barnen fick psykosocialt stöd och hjälp att hitta ett nytt hem i en trygg miljö. Samtliga barn fick en påse med kläder från containern som vi skickade ned.

Bild från en utdelning av kläder till identifierade barn